Ak chcete odpoveď na svoju otázku, napíšte nám na náš e-mail a radi Vám poradíme.


Dôležité oznámenie MORA MORAVIA, a. s. Hlubočky – Mar. Údolí

     Vážení zákazníci.

     V poslednom mesiaci sme zaznamenali zvýšené množstvo otázok týkajúcich sa zabezpečovacieho systému horákov v našich sporákoch, proti úniku plynu. Ponúkame sporáky s horákmi vybavenými poistkou STOP GAS. Táto poistka slúži k automatickému zastaveniu prívodu plynu pri náhodnom zhasnutí horákov, napr. v dôsledku prievanu, alebo pri vykypení pripravovaného pokrmu a pod.

    
Vo Vašich otázkach sme však zaznamenali aj reakcie a nejasnosti v súvislosti s tzv. „zabezpečovacím systémom proti úniku plynu“, ktorý je ponúkaný firmou GASPROTHERM – Moravská Nová Ves. Táto firma ponúka formou osobného predaja kovové viečka na plynové horáky, ktoré majú väčší priemer, ako viečka originálne a môžu tak zabrániť uhaseniu plameňa horákov pri polievaní viečka vodou, ako to predvádzajúci tiež demonštrujú. Tento „systém“ však už nerieši otázku úniku plynu pri zhasnutí plameňa horákov prievanom, či nezapálením horákov! O tejto skutočnosti však nie je zákazník predvádzajúcim ponúkaný výrobok informovaný. Naviac chceme upozorniť, že pri používaní viečok firmy GASPROTHERM dochádza k zníženiu účinnosti horákov, čo má za následok zvýšenie spotreby plynu a horšie spaľovanie plynu, ktoré spôsobuje vyššiu objemovú koncentráciu CO v splodinách.

    
Chceli by sme Vás touto cestou informovať, že naša firma MORA MORAVIA, a. s. nemá nič spoločného s výrobkami ponúkanými firmou GASPROTHERM a ich výrobky nie sú certifikované pre sporáky značky MORA. Nedoporučujeme používanie týchto výrobkov v spojitosti s našimi výrobkami značky MORA.

    
P.S.
     Toto oznámenie sme sa rozhodli zverejniť z dôvodu, že podobné ponuky podomových predavačov sa v poslednej dobe vyskytli aj v okolí Trenčína, aj keď zatiaľ nie je známi pôvod ponúkaných výrobkov.

 
    [ Pridané: 23.03.2002 ]

Ako často je potrebné čistiť plynový kotol, resp. prietokový ohrievač?

     Sadze nahromadené v zbernej časti komínových prieduchov treba vyberať pri každom čistení komínov. Plynový spotrebič treba čistiť v lehotách určených výrobcom v dokumentácii, ktorá je priložená k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená, alebo táto dokumentácia chýba, je potrebné ho čistiť v lehotách ustanovených na čistenie komínov.
 
    [ Pridané: 23.03.2002 ]

Aké hrnce sú vhodné pre varenie na sklokeramických varných platniach?
     Najideálnejšie je používať varné nádoby také, ktoré sú už priamo určené pre tento typ spotrebičov výrobcom, čo je v návode na ich použitie uvedené. Obecne však je možné povedať, že sa dajú použiť všetky varné nádoby, ktoré majú hrubé, rovné a hladké dno, okrem výrobkov s hliníkovými, alebo medenými dnami, nakoľko tieto môžu zanechávať na sklokeramickej ploche zafarbenie, ktoré nie je možné odstrániť vôbec, alebo len veľmi ťažko. Obdobne sa nedoporučuje používať varné nádoby z liatiny, alebo s poškodenými dnami, ktoré sú drsné, alebo sú na nich rôzne výčnelky, nakoľko od nich môžu vzniknúť na sklokeramickej doske trvalé a neodstrániteľné vrypy. Je však potrebné dodržať zásadu, že varná nádoba má mať dno rovnakého priemeru, ako používaná varná zóna. V krajnom prípade je možné použiť nádobu, ktorej dno je o niečo väčšie, v žiadnom prípade však dno varnej nádoby nesmie byť menšie, ako použitá varná zóna a dno nesmie byť prehnuté smerom von ( t. j. nesmie byť konvexné ).
 
    [ Pridané: 24.02.2002 ]
    [ Aktualizované: 23.03.2002 ]

Čo je to teplovzdušná rúra?
     Teplovzdušná rúra musí mať vždy minimálne zadné kruhové výhrevné teleso a ventilátor. Pri pečení sa vzduch ohrieva zadným kruhovým výhrevným telesom a je rovnomerne rozháňaný v rúre ventilátorom. Tento spôsob pečenia nám umožňuje kvalitnejšie a rýchlejšie pečenie a zároveň šetriť elektrickú energiu. Môžeme tam totiž piecť naraz na viacerých plechoch - dvoch až troch nad sebou, podľa typu rúry. Súčasťou rúry môžu byť aj ďalšie výhrevné telesá. napr. horné a dolné, prípadne grilovacie. Potom takúto rúru nazývame multifunkčnou.
 
    [ Pridané: 24.02.2002 ]

Čo je to multifunkčná rúra?
     V úvode je potrebné zdôrazniť, že nie vždy multifunkčná rúra je súčasne aj teplovzdušná. Multifunkčná rúra má minimálne horné a spodné výhrevné teleso a vetilátor. Môžu tam byť aj ďalšie telesá, ako napr. grilovacie, prípadne zadné kruhové. Takže sa môže piecť viacerými spôsobmi, obvykle sa jedná o 7 až 9 funkcií. Vždy sa však musí dať piecť minimálne dvoma spôsobmi a to:
  • horným a spodným ohrevom - t.j. klasicky,
  • za použitia horného a spodného ohrevného telesa, doplneného o chod ventilátora, ktorý nám rozháňa teplý vzduch v rúre. Pozor - nejedná sa o teplovzdušnú rúru !
    V prípade, že rúra má okrem ventilátora aj zadné kruhové výhrevné teleso umožňuje nám táto multifunkčná rúra teplovzdušné pečenie, takže niekedy zjednodušene túto rúru nesprávne nazývame teplovzdušnou.
    [ Pridané: 24.02.2002 ]

Ako často je potrebné čistiť komín pre plynové kotly v domácnosti?
     Platná vyhláška v požiadavkách na kontrolu a čistenie komínov ukladá povinnosť pri pripojení palivových spotrebičov do 50 kW na komínové telesá, zabezpečovať ich pravidelnú kontrolu a čistenie osobou s odbornou spôsobilosťou a to takto:
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny bez vložky,
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny s vložkou.
    [ Pridané: 24.02.2002 ]