Z prevádzkových dôvodov dňom 01. 02. 2009 poskytujeme služby len na základe objednania:

e-mailom,

telefonátom na 0903 44 17 33 a pokiaľ nebude možné Váš telefonický hovor prijať z akýchkoľvek dôvodov, budete kontaktovaný spätne najneskôr v nasledujúci pracovný deň na tel. číslo, z ktorého ste telefonovali,

 SMS na číslo 0903 44 19 44,

telefonátom, prípadne odkazom na čísle (032) 225 15 12