Táto rubrika, ktorá na prvý pohľad vyzerá úsmevne je v skutočnosti rubrikou veľmi vážnou. 
Má totiž za úlohu upozorniť na niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytujú v bežnom každodennom živote u zákazníkov, pri montáži elektrických, plynových a kombinovaných spotrebičov. V mnohých prípadoch sa jedná o nesúlad s STN, ako i súvisiacimi predpismi a nariadeniami. Všetky uvedené prípady sú originály z každodennej praxe, tak ako ich bežne nájde servisný mechanik u zákazníkov a žiadny prípad nie je vymyslený, alebo umelo vytvorený. Väčšina tu uvádzaných nedostatkov v nesprávnom pripojení spotrebičov bola odstránená a daná do súladu s platnými zákonmi, normami, vyhláškami a predpismi. Žiaľ nie vždy to bolo možné, nakoľko prerobiť napr. umiestnenie digestora (odsávača pár) nie je v mnohých prípadoch jednoduché technicky, ale hlavne finančne a zákazník sa rozhodol napriek upozorneniu o možných následkoch pre zotrvanie takého stavu, ako je zobrazený na obrázkoch.
       Pod fotografiami je uvedené v čom je základný nesúlad s platnou  legislatívou, resp. sú vymenované niektoré podstatné nedostatky.


Pridané: 19.7.2002

 ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 2.4.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 2.4.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

 ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK


Pridané: 24.2.2002

ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK   ZVÄČŠIŤ OBRÁZOK